Bạn đang ở: Sự kiện VWACO tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016
 
 

VWACO tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016

Email In

          Ngày 23/04/2016, Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 và Tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2015. Đến tham dự Hội nghị gồm có: Ban điều hành Công ty, Chi ủy Chi bộ, BCH Công đoàn cơ sở, đại diện các tổ chức đoàn thể trong Công ty, lãnh đạo các Phòng, Ban, Tổ, Đội và đại biểu đại diện cho người lao động tại Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

          Mở đầu Hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày Báo cáo tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác cấp nước đô thị năm 2016. Trong năm 2015 vừa qua, Công ty đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; các chỉ tiêu về sản lượng nước thương phẩm, tỷ lệ thất thoát nước, sản lượng nước uống đóng chai, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, ... đều đạt và vượt hơn so với kế hoạch.

Ông Đặng Tấn Chiến, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

          Trong Hội nghị thảo luận, các đại biểu đã phát biểu và đóng góp nhiều ý kiến trong việc thực hiện công tác chuyên môn, các chính sách chăm lo đời sống, giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động, ...

Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các Nhà máy nước

Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các Phòng

          Hội nghị cũng đã thông qua sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc... Đồng thời khen thưởng các cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2015.

Khen thưởng các Cá nhân và Tập thể có thành tích xuất sắc trong năm

Lãnh đạo Công ty, Đại diện BCH Công đoàn cơ sở tặng quà cho người lao động nghỉ hưu

          Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đặng Tấn Chiến - Bí thư chi bộ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã kêu gọi toàn thể người lao động trong Công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phấn đấu đưa Công ty hoàn thành kế hoạch tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2016.